zwolnienie pracownika

Kodeks pracy obowiązujący w Polsce dopuszcza zwolnienie pracownika na kilka sposobów. Pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, powinien zatem rozwiązać z nim umowę zgodnie z przepisami prawa. W przeciwnym przypadku jego sprawa może trafić do sądu pracy.

Jak pracodawca może zwolnić pracownika?

Sposób zwolnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest zależny od tego, jaka umowa łączyła pracownika i pracodawcę.

Wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę:
– umowę na okres próbny
– umowę na czas określony
– umowę na czas nieokreślony

Gdy stosowane są te umowy, wówczas rozwiązanie umowy o pracę może następować zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Strony mają przy tym kilka sposobów na zakończenie łączącego je stosunku pracy. Skupmy się tuta na sytuacji jak zwolnienie pracownika, czyli na perspektywie pracodawcy.

Zwolnienie pracownika – formy rozwiązania umowy

Jeżeli pracodawca chce zdecydować się na zwolnienie pracownika, wówczas ma on do dyspozycji kilka sposobów, aby rozwiązać stosunek pracy. Zaliczane są od nich:
– rozwiązanie umowy przez porozumienie stron
– rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
– rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia
– rozwiązanie umowy na podstawie upływu czasu, gdy umowa była zawarta na okres próbny, czas określony
– rozwiązanie umowy poprzez wygaśnięcie stosunku pracy

Spośród powyższych sposobów rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest najbardziej polubowne. Wówczas zakłada się, że każda ze stron chce zakończyć umowę, dlatego też pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika i uzyskać jego podpis na dokumencie rozwiązującym umowę. Umowa może zakończyć się wtedy z dnia na dzień.

Gdy pracodawca chce zwolnić pracownika, wówczas może także wręczyć mu rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Wówczas musi on wskazać także przyczynę rozwiązania umowy, gdy zwolnienie pracownika dotyczy umowy na czas nieokreślony. Pracownikowi przysługuje wtedy okres wypowiedzenia w zależności stażu pracy. Wynosi on od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Pracodawca może też wybrać dyscyplinarne zwolnienie pracownika. W tym przypadku musi on jednak spełnić określone wymogi zawarte w przepisach prawa. Dotyczy to między innymi działania na szkodę firmy, przebywania pod wpływem alkoholu czy inne ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. W tym przypadku umowa rozwiązywana jest bez okresu wypowiedzenia.

Więcej informacji dotyczących procedury zwolnienia pracownika można znaleźć w Kodeksie pracy oraz na stronach rządowych, które dokładnie objaśniają procedury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *