Komiks i książka

Inne spojrzenie. Filmowe (post)historie

Egzemplarz recenzencki książki użyczyło Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy! Na początku muszę zaznaczyć, że Inne spojrzenie. Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej – studium przypadków Nataszy Kornczarowskiej-Różyckiej […]