Propozycje współpracy, listy miłosne oraz pogróżki proszę przesyłać na: grindhouse@kinomisja.pl